De bezetting

In mei 1976 bezette een groep feministen de abortuskliniek Bloemenhove in Heemstede. Met een vooronderzoekssubsidie van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten ga ik deze episode uit de Nederlandse geschiedenis verder in kaart brengen. Het beoogde resultaat is een boek met als werktitel: De bezetting.

De bezetting van abortuskliniek Bloemenhove, die moest voorkomen dat minister van justitie Dries van Agt de kliniek zou sluiten, vormt een belangrijke gebeurtenis in de Nederlandse strijd voor het recht op abortus. Terwijl verderop in Den Haag politici debatteerden over het lot van de kliniek, voegden zich gedurende twee weken steeds meer mensen bij de demonstranten. Op het hoogtepunt bevonden zich 500 mensen in en om de kliniek en was er een frietkraam voor de deur neergestreken. Maar hoe luchtig de sfeer ook, er was continue dreiging van een mogelijke politie-inval. Uiteindelijk mocht de kliniek open blijven, maar abortus werd er niet legaal door. Nog steeds staat abortus in het wetboek van strafrecht en daar moet het uit.⁣

Ken of ben jij iemand die bij de bezetting was? Ik hoor heel graag van je. Neem contact met mij op via mail@sannethierens.nl.

Teken hier de petitie van het Humanistisch Verbond om abortus uit het wetboek van strafrecht te krijgen.

Advertentie